Solliciteren op: Productiemedewerker

Hierbij geef ik wel / geen toestemming dat mijn gegevens, aanvullend op de bewaartermijn van 4 weken in de sollicitatiecode, gedurende 1 jaar worden opgenomen in het databestand van KEES Werkt.

Je gegevens worden door ons zorgvuldig bewaard en worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

© 2021
Created by