Otwarta kandydatura


Engels
Nederlands
Pools

Niniejszym wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przechowywanie moich danych dodatkowo po terminie 4 tygodni zawartych w kodeksie aplikowania, przez okres 1 roku w bazie danych KEES Werkt.

Twoje dane przechowujemy z najwyższą troską i zaufaniem. Używamy ich wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji i selekcji. Nie udostępniamy żadnych informacji osobom trzecim, chyba że zostaniemy do tego zobowiązani na mocy prawa.

© 2020
Created by